Ano ang Extra Rice?

Ang Extra Rice ay isang online website tungkol sa pagkaing Pinoy at sa mga pagkaing Asyano. Sa Pilipinas, hindi na bago ang paggamit ng katagang “extra rice” sa pag-order sa restaurant, at mas lalong hindi mawawala ang kanin sa hapag-kainan ng Pilipino.